Start op tijd met het aanpakken van funderingsproblemen

Bij ongeveer één miljoen woningen dreigen funderingsproblemen. Grote kans dat dit er in de toekomst nog meer worden. Klimaatveranderingen hebben negatieve impact op funderingen. Het herstellen van funderingsproblemen is niet alleen goed voor de veiligheid, maar ook voor de waarde van je woning. 

De fundering is de basis van jouw woning. Raakt deze verzwakt of beschadigd, dan leidt dit onvermijdelijk tot problemen. Doe je niets met deze problemen, dan kan dit zelfs tot instortingsgevaar leiden. Vooral huizen die gebouwd zijn voor 1970 lopen risico op funderingsproblemen. Het is dus goed om hier alert op te zijn. Als je vroeg de signalen herkent kun je erger soms voorkomen.

Kosten herstel funderingsproblemen
Als verkoper heb je bij het verkopen van je woning een mededelingsplicht. Weet je dat er bijvoorbeeld funderingsproblemen zijn? Dat moet je melden bij de verkoop. Dit kan de verkoopprijs met wel € 50.000 onderuit halen. Deze lagere waardering komt door de forse kosten voor het herstel. Reken gemiddeld op een bedrag tussen de € 50.000 en € 100.000. De exacte kosten zijn afhankelijk van de grootte van de woning, staat van de fundering en de wijze van herstel. Kun jij de koper tonen dat de fundering goed is hersteld? Dan hoeft de fundering een verkoop niet in de weg te staan.

Verzakking steeds grotere zorg fundering
Klimaatverandering heeft grote invloed op de staat van de fundering. De extreme droogte van afgelopen jaren zorgt voor bodemdaling en fluctuaties in de grondwaterstand. Het laatste kan betekenen dat de houten palen, waarop jouw woning rust, gaan rotten. Een dalende bodem heeft als risico dat de fundering scheef komt te staan, waardoor je woning op den duur onvoldoende ondersteund wordt. Funderingsproblemen kun je vaak hieraan herkennen:

- Scheve vloeren,
- Scheefstand van de woning,
- Ramen en deuren die klemmen,
- Water in de kruipruimte,
- Hoogteverschillen tussen woning en het trottoir en
- Scheuren in muren.

Stappenplan funderingsproblemen
Funderingsproblemen lossen zich niet van zelf op. Doorgaans wordt het erger als je wacht met de aanpak. Heb je twijfels? Laat onderzoek doen door een expert en onderneem bijtijds actie. Zo kan actief grondwaterbeheer er voor zorgen dat de houtenpalen niet (opnieuw) droog komen te staan. Hiervoor is medewerking van de gemeente of het waterschap nodig.

Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblemen (KCAF) heeft een stappenplan gemaakt bij de eerste tekenen van funderingsproblemen. Ook kun je via het KCAF zien of jij in een risicogebied woont. Woon je in een rijtjeshuis en vermoed je funderingsproblemen? Ga in die situatie om de tafel zitten met je buren. Vaak is een gezamenlijke aanpak nodig.

Fonds Duurzaam Funderingsherstel
Schade door of herstel van funderingsproblemen zijn meestal niet gedekt op je opstalverzekering. Verzakking of rot is namelijk een veel voorkomende uitzondering. Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel helpt huiseigenaren bij de financiering van het noodzakelijk herstel. Zo kun je tegen een relatief lage rente geld lenen. Je kunt hier alleen gebruik van maken als jouw gemeente aangesloten is bij het fonds.

Problemen met de fundering gaan vaak samen met hoge herstelkosten. Neem op tijd actie om erger te voorkomen. Voor hulp bij de financiering hiervan kun je mogelijk terecht bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Kun je hier niet terecht? Dan kun je mogelijk ook een deel van de overwaarde van je woning hiervoor inzetten.

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Mijn 1e Hypotheek maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie