Ziekteverzuim richting record. Dit zijn jouw rechten en plichten

Het ziekteverzuim onder werknemers blijft stijgen. Een van de oorzaken is het griepseizoen, maar ook de hoge werkdruk speelt een grote rol. Als werknemer heb je, ook als je ziek bent, rechten en plichten. Wat moet je doen en waar kun je op rekenen als je voor een korte of langere tijd ziek bent? 

In het vierde kwartaal van 2022 lag het ziekteverzuim op 5,6%, zo meldt het CBS. Hiermee ligt het verzuim bijna net zo hoog als in het recordjaar 2000. Al sinds 2016 stijgt het ziekteverzuim jaarlijks in de meeste bedrijfstakken. Al is het verzuim in het afgelopen jaar het hoogste in de gezondheids- en welzijnszorg.

Werkdruk mogelijk grootste oorzaak ziekteverzuim
Het stijgende ziekteverzuim heeft niet één oorzaak. Zo was er in het laatste kwartaal een forse griepgolf, die leidde tot veel kort verzuim. Daarnaast speelt ook de hoge werkdruk een belangrijke rol. Stress bij het werk kan leiden tot psychische klachten en burn-outs. ArboNed geeft aan dat iemand met een burn-out gemiddeld 279 dagen niet kan werken.

Langdurige ziek? Overleg met je werkgever
Als je ziek bent, komt er veel op je af. Zo heb je richting je werkgever diverse verplichtingen. Dit geldt zeker als je langdurig uit de running bent. Zodra je ziek wordt, moet je jezelf op het werk ziek melden. Je hoeft niet alle details te vermelden. Wel mag de werkgever vragen hoe lang je denkt ziek te zijn en of er werkzaamheden zijn die overgenomen moeten worden omdat je er niet bent.

In de eerste week van je ziekte meldt de werkgever je aan bij de arbodienst of andere bedrijfsarts. Ben je snel weer beter? Dan gebeurt er vaak niet zo veel. Als je bijna zes weken ziek bent, maak je samen met de bedrijfs- of arboarts een probleemanalyse. Je bent verplicht hieraan mee te werken. Samen met de arts wordt een analyse gemaakt van je situatie, evenals een plan om zo snel mogelijk te re-integreren.

Re-integratie kan ook passend ander werk betekenen
Bij langdurige ziekte kijk je samen met de bedrijfsarts en werkgever hoe je toch weer duurzaam aan het werk kunt. Hierbij wordt gekeken naar wat je wel en niet meer kunt. Lukt het niet meer om je huidige werk te doen? In die situatie wordt er binnen het bedrijf gekeken welke functie wel past. Mocht deze poging niet slagen, dan gaat de werkgever op zoek naar passende functie buiten het bedrijf.

Doorbetaling tijdens ziekte en re-integratie
Het volledige re-integratie traject duurt maximaal twee jaar. Als je in vaste dienst bent, is de werkgever verplicht de eerste twee jaar minimaal 70% van het laatst verdiende loon door te betalen. In het eerste jaar moet dit tenminste het wettelijk minimumloon zijn. Soms gelden er wachtdagen (maximaal 2). In dat geval krijg je geen loon tijdens de eerste twee dagen dat je ziekt bent. Kijk goed wat in het arbeidscontract of CAO is afgesproken. Ben je na twee jaar nog steeds ziek, dan hoeft de werkgever je niet door te betalen. Mogelijk kom je wel in aanmerking voor een WIA-uitkering.

Heb je een tijdelijk contract? De werkgever is verplicht om tot het einde van het contract minimaal 70% van het laatst verdiende loon door te betalen. Daarna kun je tot maximaal twee jaar na de eerste ziekmelding terugvallen op de Ziektewetuitkering van het UWV. Het UWV is in dat geval verantwoordelijk voor de verdere verzuimbegeleiding en re-integratie.

Loondoorbetaling als flexwerker
Als uitzendkracht word je over het algemeen ook bij ziekte doorbetaald door de werkgever of het uitzendbureau, tenzij er sprake is van een uitzendbeding. In dat geval stopt het dienstverband. Het uitzendbureau geeft vervolgens aan het UWV door dat je ziek bent. Het UWV helpt je verder bij de verzuimbegeleiding en re-integratie. Daarnaast heb je mogelijk ook recht op een Ziektewetuitkering.

In veel gevallen heb je recht op loon als je (langdurig) ziek bent. De hoogte hangt af van de afspraken met je werkgever, al is dit minimaal 70% van het laatst verdiende loon. Je inkomen kan dus flink achteruit gaan, zeker als je langer dan twee jaar ziek bent. Hiervoor kun je je mogelijk verzekeren. Benieuwd wat je mogelijkheden zijn voor het verzekeren van een terugval van je inkomen? Neem via onderstaand formulier contact op voor deskundig advies.

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Mijn 1e Hypotheek maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie